Tłumacz Poznań

Usługi tłumaczenia języków europejskich

Tłumacz Poznań oferta

Tłumaczenia pisemne przysięgłe JĘZYK ANGIELSKI

Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów w kombinacji językowej polski / angielski należą:

– wyciąg z KRS / wyciąg z CEiDG

– umowa spółki

– dokumenty z urzędu stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu)

– umowy (kupna-sprzedaży, dzierżawy, nabycia udziałów, pośrednictwa, itp.)

– faktura

– umowa o pracę

– polisa ubezpieczeniowa

– pełnomocnictwo

– dowód rejestracyjny pojazdu

– wyrok sądowy

– postanowienie sądowe

– decyzja urzędowa

– apostille

– dokumentacja medyczna

– dokumentacja techniczna

– zaświadczenie lekarskie

– zaświadczenie o zarobkach

– zaświadczenie o niekaralności

– świadectwo pracy

Biuro tłumaczeń

Joanna Jendraszek

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

ul. Szydłowska 34A, 60-651 Poznań
Tel. +48 606 435 025 biuro@tlumacz-poznan.pl