Tłumacz Poznań

Tłumacz Poznań

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bunthouse Joanna Jendraszek z siedzibą w 60-651 Poznań, ul. Szydłowska 34A. 

Ich przetwarzanie, także przetwarzanie danych osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne.

 

Tłumaczenia będą przechowywane przez jeden rok od dnia odbioru tłumaczenia na wypadek ewentualnych reklamacji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

 

Pliki elektroniczne wybranych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

 

W przypadku tłumaczenia przysięgłego, podanie imienia i nazwiska Klienta jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z dnia 25.10.2014 z późn. zmianami). Dane te będą przechowywane przez 3 lata.

 

Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, wynikających z przepisów podatkowych. Dane podane w celu wystawienia faktury będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów podatkowych (obecnie 5 lat).

 

W każdym przypadku mają Państwo prawo żądania od administratora: dostępu do swoich danych, dostarczenia kopii danych podlegających przetwarzaniu, sprostowania tych danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniosą Państwo opisany w kolejnym zdaniu sprzeciw.

 

Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.