Tłumacz Poznań

Usługi tłumaczenia języków europejskich

Tłumacz Poznań oferta

Tłumaczenia ustne i pisemne

Tłumaczenia zwykłe (nieprzysięgłe) służą do użytku prywatnego i na wewnętrzny użytek firm lub instytucji w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami lub obcojęzycznymi pracownikami, podwykonawcami, itp. Są to najczęściej tłumaczenia specjalistyczne zawierające słownictwo branżowe.

Tłumaczenia przysięgłe (zwane również uwierzytelnionymi) wykonywane są przez tłumaczy, którzy otrzymali uprawnienia tłumacza przysięgłego na podstawie zdanego egzaminu pisemnego i ustnego, organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dokument tłumaczenia przysięgłego jest opatrzony okrągłą pieczęcią tłumacza, wskazującą osobę tłumacza oraz numer nadanych uprawnień. Ten rodzaj tłumaczeń jest powszechny w kontaktach z sądami, urzędami, instytucjami, notariuszami, ale często także w obrocie gospodarczym, gdy kontrahenci dążą do uwiarygodnienia obcojęzycznej wersji dokumentów.

Biuro tłumaczeń

Joanna Jendraszek

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

ul. Szydłowska 34A, 60-651 Poznań
Tel. +48 606 435 025 biuro@tlumacz-poznan.pl